Player 1 Player 2 Player 3

IELTS Speaking #4 - Topic 1.1: Education and Learning


http://leakouts.com/image/NEJUbmV5TDRRQnMqMDM6NDY/simple_l_p_lo_dur2.jpg
http://ytimg.googleusercontent.com/vi/4BTneyL4QBs/mqdefault.jpg
Video mẫu về chủ đề Education and Learning. Đây là link bài viết phân tích câu trả lời cũng như từ vựng của chủ đề đó. Các bạn hãy học cẩn thận theo thứ tự nhé ^_^. Mong rằng video hữu ích cho các bạn: http://englisharing.org/ielts/speaking/education-and-learning Thanks for watching and see you next time ^_^ Cheers!

Embed this video With Player 1

Embed this video With Player 2

Report About this Content